Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση μελών ΔΕΠ και τεχνικών

Η δραστηριότητα αυτή αφορά στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση των μελών ΔΕΠ του ΑΠΘ και των εμπλεκόμενων στην ανάπτυξη των ψηφιακών μαθημάτων σε θέματα:

  • ανάπτυξης και διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού μέσω της πλατφόρμας ψηφιακών μαθημάτων,
  • αξιοποίησης των δυνατοτήτων της πλατφόρμας μέσω συγκεκριμένων σεναρίων χρήσης,
  • πνευματικών δικαιωμάτων,
  • βασικής διαχείρισης, όπως ενεργοποίηση καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης των βίντεοδιαλέξεων,
  • βασικής επεξεργασίας των καταγεγραμμένων βίντεοδιαλέξεων και δημοσιοποίησής τους,
  • καθώς και ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση των τεχνικών των τμημάτων σε θέματα τεχνικής υποστήριξης των μελών ΔΕΠ.