Υποστήριξη ιδρυματικής πλατφόρμας ψηφιακών μαθημάτων

Μέσω της ιδρυματικής αυτής πλατφόρμας θα είναι διαθέσιμα στο Διαδίκτυο τα ψηφιακά μαθήματα. Ένα ποσοστό των ψηφιακών μαθημάτων θα περιλαμβάνει βιντεοσκοπημένες διαλέξεις και εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ζωντανές μεταδόσεις των μαθημάτων ή/και άλλων εκδηλώσεων.

Ειδικότερα, η δραστηριότητα αυτή αφορά στην:

  • Εγκατάσταση, προσαρμογή, λειτουργία και διαχείριση της ιδρυματικής πλατφόρμας ψηφιακών μαθημάτων και στην επικοινωνία της με την οριζόντια συγκεντρωτική πύλη αναζήτησης ψηφιακών μαθημάτων.
  • Διαχείριση καταγραφής διαλέξεων και προαιρετικής μετάδοσής τους ζωντανά στο Διαδίκτυο με δυνατότητα επεξεργασίας βίντεο και εκπαιδευτικού υλικού των διαλέξεων καθώς και μηχανισμού ελέγχου πρόσβασης με κριτήρια.
  • Διασύνδεση με το ιδρυματικό αποθετήριο
  • Διασύνδεση με το Φοιτητολόγιο και τα Επίσημα προγράμματα σπουδών
  • Διασύνδεση με τον κεντρικό μηχανισμό αυθεντικοποίησης χρηστών.