Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Προκειμένου να προστατευτούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των παραγωγών του εκπαιδευτικού υλικού και του ιδρύματος, το εκπαιδευτικό υλικό που θα αναπτυχθεί θα πρέπει να υπόκειται σε άδειες Creative Commons. Τα ζητήματα προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας θα αποτελέσουν μέρος των δραστηριοτήτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μελών ΔΕΠ που προβλέπονται στις δράσεις του έργου ώστε να ενημερωθούν, επιπλέον, για το πώς να μπορούν να χρησιμοποιούν τρίτο εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες κ.α. χωρίς να προκύπτουν ζητήματα δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Με το όρο ανοικτά ψηφιακά μαθήματα εννοείται η χωρίς περιορισμούς πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό (όπου δεν εγείρονται ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων), τόσο από τους φοιτητές, σπουδαστές όσο και από το ευρύ κοινό.

Υλικό σχετικά με τις άδειες Creative Commons: