Ψηφιακά Μαθήματα


Προδιαγραφή

Ελάχιστες προδιαγραφές (Α-)

Ελάχιστες Προδιαγραφές (Α) για podcast με υποστηρικτικό οπτικό υλικό

Πλήρεις προδιαγραφές (Α+)

Αναλυτική περιγραφή μαθήματος

Αναλυτική περιγραφή στόχων μαθήματος

Λέξεις – κλειδιά, Βασικοί όροι μαθήματος

Οργάνωση υλικού σε θεματικές ενότητες ή ενότητες διαλέξεων

Αναλυτική περιγραφή στόχων ενοτήτων

Λέξεις – κλειδιά, βασικοί όροι ανά ενότητα / ενότητα διαλέξεων

Σημειώσεις, διαφάνειες και λοιπό υποστηρικτικό υλικό ανά διάλεξη

Αναφορά βιβλιογραφίας

Ασκήσεις

   

Χρήση ηλεκτρονικών πηγών που διαθέτουν οι βιβλιοθήκες των ιδρυμάτων

   

Πολυμεσικό υλικό όπως:      
i) καταγεγραμμένες βιντεοδιαλέξεις    

ii) καταγεγραμμένες βιντεοδιαλέξεις συγχρονισμένες με διαφάνειες (annotated video)    

iii) podcast, εκφωνήσεις στις διαφάνειες, άλλο διαδραστικό υλικό κ.α.  

√ podcast