Υποστήριξη ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων

Η δράση αυτή αφορά στην υποστήριξη ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων.

Το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό θα προέλθει από τη μετατροπή/συγκέντρωση σε ψηφιακή μορφή ασκήσεων, σημειώσεων, διαφανειών και λοιπού υλικού που χρησιμοποιείται σήμερα στην εκπαιδευτική διαδικασία, από την ανάπτυξη νέου εκπαιδευτικού υλικού, από την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του περιεχομένου των υφιστάμενων ψηφιακών μαθημάτων του ιδρύματος. Επιπλέον, αφορά στη δημιουργία πολυμεσικού υλικού, όπως βιντεοδιαλέξεις, podcasts, πολυμεσικές παρουσιάσεις κ.α.

Η παραγωγή και μετάδοση πολυμεσικού υλικού αφορά στα

 1. προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα που πραγματοποιούνται στα αμφιθέατρα και αίθουσες διδασκαλίας,
 2. οτιδήποτε υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία, όπως η διεξαγωγή πειραμάτων και εργαστηριακών ασκήσεων (π.χ. προετοιμασία δοκιμίων), πρακτικές ασκήσεις (π.χ. θεατρικό παιχνίδι) ή ακόμα και απεικόνιση πραγματικών καταστάσεων (π.χ. ιατρικές επεμβάσεις και πρακτικές),
 3. εκδηλώσεις, όπως διαλέξεις, συνέδρια, πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις που οργανώνουν και συμμετέχουν διακεκριμένοι επιστήμονες και μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και σχετίζονται με το αντικείμενο διδασκαλίας.

Ειδικότερα, η δραστηριότητα αυτή αφορά στην:

 • Ανάπτυξη και προσθήκη νέων ψηφιακών μαθημάτων (ποσοτική αύξηση).
 • Βελτίωση του περιεχομένου των υφιστάμενων μαθημάτων (ποιοτική αναβάθμιση).
 • Θεματική κατάταξη και κατηγοριοποίηση των μαθημάτων με βάση τα πεδία της επιστήμης.
 • Πιστοποίηση της συμβατότητας των παραγόμενων μαθημάτων με τις τεθείσες προδιαγραφές.
 • Πιθανή συνεργασία με άλλες μονάδες ώστε να υπάρχει εναρμόνιση με τις καθιερωμένες βιβλιογραφικές πρακτικές σε ότι αφορά στη δομημένη προσέγγιση της ταξινόμησης, ανάκτησης και διαχείρισης των πληροφοριών που αναφέρονται στην έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία.
 • Χρήση υπηρεσιών τύπου ερωτηματολογίων για την υλοποίηση ανάδρασης από τους φοιτητές σχετικά με την ποιότητα των ψηφιακών μαθημάτων.
 • Ανάπτυξη πολυμεσικού περιεχομένου.
 • Δημοσιοποίηση των αρχείων βίντεο και των ζωντανών μεταδόσεων.
 • Καταγραφή και έκδοση στατιστικών χρήσης καθώς και αναφορών ικανοποίησης χρηστών (ανάδραση με ερωτηματολόγια).