Κεντρικοί Φορείς Υλοποίησης

Ιδρυματική Επιτροπή ΑΠΘ

Κεντρικοί Φορείς Υλοποίησης

  • Επιτροπή Δικτύων Επικοινωνιών & Πληροφορικής (ΚΥΤΠ, ΚΛΔ, ΤΚ)
  • Κεντρική Βιβλιοθήκη